Felelősség korlátozás

Felelősség korlátozás


Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalon elhelyezett hirdetésekben szereplő információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért. A fent említett rendszerek automata rendszerek, így az Ön által látott információk felhasználók által létrehozott tartalmak, melyet az üzemeltető az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes kontrollálni. Ezen tartalmakat az internetet használó személyek készítik, melyek felett az üzemeltető nem gyakorol felügyeletet.
Az üzemeltető a felhasználóktól értesítést kaphat egyes tartalmakról, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az üzemeltető megszüntesse. Ezen értesítések mindegyikét az üzemeltető külön-külön megvizsgálja, majd a törvény, a cég, valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát! Az üzemeltető követi a hálózat általánosan elfogadott szabályait.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használatkiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.


Leállások


Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem a látogatói, sem a  felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, és az internetes hálózat  egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető a kártérítési felelősséget teljes mértékben kizárja.